Radimo Kaltori

Aging carpenter and amateur politician

Description:
Bio:

Radimo Kaltori

The Chronicles of Sarusan Anthelios MatHu